Zemní práce – Jiří Pajer

Nabídka kompletních zemních a výkopových prací.
Dovozy odvozy sutí štěrků a zeminy,

  • základové desky,
  • sanace staveb,
  • jímky, septiky, nádrže,
  • bazény,
  • kontejnery,
  • likvidace sutě,
  • likvidace odpadů.

Sirkařská 977, Sušice-Sušice II