Milan Petrášek – Retapz

  • Revize a zkoušky vyhrazených tlakových a plynových zařízení.
  • Měření tloušťky stěn nádob ultrazvukovým přístrojem.
  • Proškolení a přezkoušení obsluh tlakových a plynových zařízení.
  • Zajištění dokumentace, vedení evidence, poradenství, technická ...

Tachovská 1386/69, Plzeň-Bolevec
OTEVŘENO (nonstop)