Umělecká agentura AB

Nabídka služeb umělecké agentury. Pořádání kulturních a společenských akcí.
Sbormistrovská činnost. Přednášky, semináře, vzdělávání.
Vlastní koncertní činnost: hra na varhany, sólový zpěv.
Pořádání tanečních kurzů.
Cukroví pro slavnostní příležitosti. ...