DOM - ZO 13, s.r.o. (Pracoviště)

Certifikační orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA), pro systémy managementu (QMS, EMS, BOZP) a pro proces svařování.
Certifikační orgán pověřený Českými dráhami k posuzování/certifikaci systému řízení jakosti ve svařování na drážních ...

Podnikatelská 558 (areál VÚ), Praha 9 − Běchovice