Kámen Brno, spol. s r.o. (Kamenolom)

Těžba, výroba a prodej kvalitního drceného kameniva ve vlastních kamenolomech. Jsme držitelem certifikátů systému řízení výroby.

Polnička (parcela č. 849/1), Polnička