Pavel Skála (Opravy komunikací)

Zajišťujeme opravy zařízení ve vozovce:

  • opravy komunikací a silnic tryskovou metodou Jetpatcher,
  • opravy a zřízení dešťových vpustí, zajištění odvodnění,
  • opravy dlažeb vozovek i chodníků,
  • opravy revizních šachet,
  • uložení horských vpustí.

Světlá 419, Světlá Hora-Světlá