ZO Českého svazu ochránců přírody 22/7

Údržba maloplošných chráněných a nechráněných území, využívání primitivních plemen domácích zvířat při údržbě krajiny.

Vidice-Libosváry 19, Vidice-Libosváry