Technická inspekce České republiky

Provádění státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

U Borského parku 1213/3, Plzeň-Jižní Předměstí