Pionýrská skupina Prácheň Horažďovice

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Nám.Míru 13, Horažďovice