ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň, Mohylová

Škola poskytuje individuální přístup a péči dětem s poruchami sluchu.

Mohylová 1200/90, Plzeň-Doubravka