Oblastní charita Klatovy (Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni)

Nabídka azylového bydlení pro matky s dětmi v nouzi.

Měchurova 317, Klatovy-Klatovy II