Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 408 (Pobočka)

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně.

Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků

Státní agentura pro ...

Křížkovského 3, Olomouc-Olomouc