Společnost maxillo-faciální chirurgie

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti maxillo-faciální chirurgie a sdružujeme lékaře pracující v odbornosti maxillo-faciální chirurgie.

alej Svobody 923/80, Plzeň-Severní Předměstí