Česká společnost pro dětskou stomatologii

Snaha o stálé zvyšování teoretické i praktické úrovně oboru dětské stomatologie.

alej Svobody 923/80, Plzeň-Severní Předměstí