ENKO KLIMA s.r.o.

  • Dodávka a montáž vzduchotechniky,
  • klimatizace a chlazení do bytů a kanceláří,
  • montáž chladicích jednotek a tepelných čerpadel typu split a multisplit,
  • čtyřhranné vzduchotechnické potrubí,
  • dodávky a montáže topení.

Kralupská 150, Statenice-Statenice