Dopravní vzdělávací institut, a.s. (Regionální centrum vzdělávání)

Společnost zaměřená na vzdělávání odborníků v oblasti železniční dopravy a přepravy, stavitelství, opravárenství aj. Nezanedbatelnou součástí naší činnosti je však také jazyková příprava a v poslední době se zaměřujeme i na vzdělávání v oblasti legislativy a nových požadavků v souvislosti s členstvím v EU. E-learning, manažerské vzdělávání, školení bezpečnostních poradců, školení řidičů referentů.
Jako dceřiná společnost Českých drah, a.s. je součástí Skupiny Českých drah. DVI, jako první v ČR získal akreditaci pro výuku strojvedoucích. Je autorizovanou společností u Ministerstva dopravy ČR pro profesní kvalifikace a již po třetí za sebou úspěšně obhájil certifikát systému řízení kvality dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001. V květnu 2018 získal DVI Uznání subjektu pro posuzování (dle článku 7 nařízení EU č. 402/2013) od Drážního úřadu.