Zemní a stavební práce Drápalík

  • Zemní práce – skrývka zeminy, ornice, úprava svahů a terenních nerovností, čištění pozemků od náletových křovin a stromů.
  • Výkopové práce – výkopy základů pro Váš budoucí dům či garáž, výkopy bazénů, jezírek, jímek, septiků, nádrží na vodu.
  • Stavební práce ...

Doubravská 355, Kostomlaty nad Labem-Kostomlaty nad Labem